Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

1.    Prawo karne:
 • a)    Porady prawne;
 • b)    Obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym i karno – skarbowym – na wszystkich etapach postępowania karnego;
 • c)    Obrona skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym, m.in. w sprawach o: udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności;
 • d)    Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym na rzecz pokrzywdzonych przestępstwami – na wszystkich etapach postępowania karnego;
 • e)    Reprezentowanie świadków w trakcie przesłuchania w charakterze pełnomocnika;
 • f)    Sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
 • g)    Sporządzanie opinii prawnych.
2.     Prawo cywilne (m.in. ochrona dóbr osobistych, odszkodowania i zadośćuczynienia):
 • a)    Porady prawne;
 • b)    Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym;
 • c)    Sporządzanie pism procesowych;
 • d)    Sporządzanie opinii prawnych.

Wynagrodzenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie i zależy m.in. od nakładu pracy, specyfiki sprawy oraz zakresu czynności, które należy w danym wypadku wykonać.


Kancelaria Adwokacka
Michał Poznański - adwokat
ul. Smęgorzyńska 27 A
80 - 298 Gdańsk

Na tej stronie używamy plików cookies (ciasteczka). Jeśli nie chcesz używać plików cookies możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies oraz Politykę prywatności znajdziesz tutaj
Copyright © 2018 Kancelaria Adwokacka Poznański All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel